Proje Adı: Koçköprü Baraji Güvenliği İçin İyileştirme Projeleri Mühendislik Hizmetleri

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Yerli

Etiketler: Türkiye, Yerel, HES, Tasarım

Projenin ayrıntılı anlatımı:

Koçköprü Barajı, Türkiye’nin doğusunda Van ili sınırları içinde yeralan 73.5 m yüksekliğinde zonlu toprak dolgu barajdır. Sağ sahilde bulunan kapaklı dolusavak 700 km2’lik drenaj alanından gelebilecek 2270 m3/s’lik taşkını atabilecek kapasiteye sahiptir. Sol sahilde baraj altından geçen orijinal derivasyon tüneli 5 m çapında olup 170 m3/s debiyi geçirecek şekilde tasarlanmıştır.
Baraj temelinin jeolojik formasyonu, yaş sıralamasına göre kuvaterner bazalt, yastıklav, kiltaşı ve tersiyer bazalttan oluşur. Derivasyon tüneli, ince daneli, düşük yoğunlukta matriks gereci içinde yeralan yastık biçimli bazalt blokları içerisinden geçmektedir.
1985 yılının sonuna doğru inşaatın tamamlanması ve su tutmaya başlanmasından hemen sonra, derivasyon tünelinin memba kesiminde ciddi boyutta göçük olmuştur. Her nekadar eski tünel betonla tıkanmış ve yeni bir by-pass tüneli açılmış ise de, ikinci bir göçük oluşmuş ve Nisan 1987’de rezervuar ikinci kez boşaltılmıştır. Bu göçmeler, yastıklav tabakasındaki ince matriks gerecin basınçlı suyla yıkanıp taşınmasına bağlanmış ve projenin genel güvenliğini sağlayacak uzun dönemli iyileştirme işlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:

Koçköprü Barajı’nın onarımı ve temel iyileştirmesine ilişkin Kesin Proje’ler ve Uygulama Projeleri Temelsu tarafından yapılmıştır. Bu amaçla, eski derivasyon tüneli tıkaçlanarak tamamen iptal edilmiş ve sağ sahilde yeni bir tünel tasarımlanmış ve inşa edilmiştir. Ayrıca, barajın ekseni boyunca yastıklav tabakası içinde 200 m uzunlukta beton kaplamalı bir onarım tüneli açılmış, yastıklav/kiltaşı kontağından sızıntıyı kesmek için bu onarım tünelinden alttaki bazalt tabakasına kadar inen bir cut-off diyafram duvarı inşa edilmiştir. Bu onarım işlerinin tamamlanmasından sonra, 1992 yılından itibaren Koçköprü Barajı güvenlikli olarak işletilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir