TEMELSU, 2001 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 2002 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İşçi  Güvenliği Yönetim Sistemi, ve 2005 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarını almıştır ve her yıl düzenli olarak ilgili iç ve dış denetimlerden geçmektedir. 2015 yılında Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetimi ve Çevre Yönetimi sistemleri tek bir çatı altında birleştirilerek Entegre Kalite Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir.

 

 • Kendi çalışma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde en kaliteli hizmeti sunmak,
 • Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve standartlara uyumlu çalışmak,
 • Müşteri odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmak,
 • Personelin sağlıklı, güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak ve motivasyonunu artırmak,
 • Yapılan işlerle ilgili kaynakları temin etmek,
 • Proje hizmetleri sırasında olası hataları en aza indirerek zaman tasarrufu ve kalite artışı sağlamak,
 • Eğitim düzeyi yüksek, yaratıcı, üretken ve sorumluluk sahibi personel istihdam etmek ve yurtiçi, yurtdışı seminer, sempozyum, kongre ve eğitimlerle personelin sürekli gelişimini sağlamak,
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
 • Bütün personelin entegre sistem dokümanlarını öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak,
 • İş kazalarının önlenmesine yönelik gerekli önlemleri almak ve alınan önlemleri sürekli iyileştirmek,
 • Risk analizi yaptırmak ve riskli alanlarla ilgili gerekli önlemleri almak,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,
 • Atıkları azaltarak çevre performansını sürekli iyileştirmek,
 • Kirliliği, kaynağında yok ederek önlemek,
 • Enerji, su, kağıt vb. gibi kaynakların tasarrufunu teşvik etmek,
 • TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 Entegre Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmak ve sürekli iyileştirmek TEMELSU’ nun kalite politikasıdır.