Mühendislik Alanında 50 Yıllık Yüksek Tecrübe

MÜHENDİSLİK ALANINDA

50 YILLIK TECRÜBE

TEMELSU kurulduğu 1969 yılından bu yana yurtiçinde ve yurtdışında çok-disiplinli mühendislik hizmetleri veren bir müşavir mühendislik şirketidir. 1975-1979 yılları arasında TEMELSU Mühendislik Komandit Şirketi adı altında faaliyet gösteren firma 1979 yılında Limited Şirket olarak örgütlenmiş olup, 1989 yılı sonundan itibaren TEMELSU ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Temelsu Uluslararası Mühendislik

ULUSLARARASI ALANDA

YÜKSEK DENEYİM

TEMELSU yurtdışında mühendislik projeleri üstlenen Türkiye’deki ilk müşavir mühendislik firmalarından birisidir. Bu yurtdışı projeler Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Balkanlar ve Afrika’da bulunmaktadır.

FAALİYET ALANLARI

BARAJ VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER
Barajlar, Regülatörler, Göletler, Hidroelektrik Santraller...
ULAŞTIRMA
Karayolları, Otoyollar, Demiryolları, Köprü ve Tüneller, Havaalanları, Kent İçi Ulaşım (Yollar, Kavşaklar, Altgeçit ve Üstgeçitler)
SU TEMİNİ, ATIKSU VE ÇEVRE SAĞLIĞI
Su Temini, İletimi, Arıtma ve Dağıtımı, Pompa İstasyonları, Atıksu ve Yağmursuyu Sistemleri, Atıksu Arıtma Tesisleri, Katı Atık Yönetimi
SU VE TOPRAK KAYNAKLARI GELİŞTİRME
Sulama ve drenaj sistemleri, taşkın ve kuraklık yönetimi.
BORU HATLARI
Su, Ham Petrol, Doğal Gaz...
ÜSTYAPI
Endüstriyel yapılar, madencilik, hizmet binaları, lojman, hastane, okul...

SAĞLANAN HİZMETLER

Firma bünyesindeki tasarım grupları ve hizmet departmanları yukarıda anılan uzmanlık alanları için aşağıdaki hizmetleri
sağlamaktadır:

  • İstikşaf etütleri
  • Master plan ve fizibilite çalışmaları
  • Ön ve kesin proje
  • Uygulama projeleri
  • İşveren danışmanlığı
  • İnşaat kontrollüğü
  • İnşaat danışmanlığı

 

Ayrıca, bu alanlar için Jeoteknik, Elektro-mekanik, Harita, Çevre Etki Değerlendirmesi ile Sosyal ve Ekonomik
Çalışmalar konularında gerekli destek hizmetler de sunulmaktadır.