Proje Adı: Köklüce HES, Cebri Boru Güzergahı Roleksiyonu ve Detay Projeleri

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Yerel

Etiketler: Türkiye, Yerel, HES, Tasarım, Danışmanlık

Projenin ayrıntılı anlatımı:
Bu projede, Yeşilırmak Nehri’nin suları Ataköy Barajı ile çevrilmekte, 3,80 m iç çapında 6530 m uzunlukta kuvvet tüneli ve 3,20-2,10 m çapında 2000 m uzunlukta cebri boru ile taşınarak Kelkit Nehri Vadisi’ndeki Köklüce HES’na iletilmektedir. Bu iki vadi arasındaki 437 m’lik brüt düşü kullanılarak 2×45 MW kurulu güçteki Köklüce HES’da yılda 584 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirilecektir.

Köklüce cebri boru güzergahı, Türkiye’nin en aktif fay zonu olan Kuzey Anadolu Fay’ının 1,5 km güneyinden geçmektedir. Kuvvet tüneli çıkışı ile Köklüce H.E.S. arasındaki cebri boru güzergahı boyunca yeralan başlıca jeolojik formasyonlar volkanik tüf-breş, aglomera, şisti kiltaşı-kumtaşı, kil, yamaç molozu ve ofiyolitik serilerdir.

Mart 1989’te, cebri boru güzergahı boyunca yeralan beton altyapılarında ciddi tahribatlar yaratan ve yüzeye tespit edilecek cebri boruların montajını olanaksız hale getiren büyük bir heyelan olmuştur. Bu yüzden alternatif çözüm olarak, cebri boru önce 120 m derinlikteki beton kaplamalı şafta gömülmüş ve buradan 400 m uzunlukta bir tünel ve 1800 m uzunlukta bir kondüvi (aç-kapa tünel) ile heyelan sahasının altından geçirilmiştir. Ayrıca, heyelan alanının uzun dönemli stabilitesini sağlamak amacıyla kondüvi üzerinde daneli malzemeden oluşan bir karşı ağırlık dolgusu teşkil edilmiştir.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
Cebri borunun rölekasyonu için alternatif çözümler incelenmiş ve seçilen yeni güzergahın ve üzerindeki yapıların detay projeleri hazırlanmıştır. Aynı zamanda, inşaat süresince Müteahhit kuruluşa teknik danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir