Proje Adı: Siriderya Kontrol ve Kuzey Aral Denizi 1. Aşama Projesi – Uygulama Projesi ve İnşaat Kontrollük İşleri Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: KAZAKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: Mott MacDonald Ltd.

Etiketler: Kazakistan, Dünya Bankası, Sulama, Tasarım, Kontollük,

Aral Denizi’nde su seviyesinin deniz seviyesi üstünde 55 m.’den 36 m.’ye düşmesinin sonucu olarak 2 milyon ha.lık bir tuzlu arazi su üstüne çıkmıştır. Siriderya Kontrol ve Kuzey Aral Denizi 1. Aşama Projesi (SYNAS) 1993’de başlatılmış olan Aral Denizi Havzası Programı (ASBP) çerçevesinde başlatılan Siriderya gelişim programının ilk aşamasıdır. Nehir Havzası Yönetimi kavramı temel alınarak, programın ana amacı Siriderya nehri deltasında ve Kuzey Aral Denizi’nde mevcut ekolojik koşulları iyileştirilmek üzere Siriderya’nın debisini arttırmak, nehir boyunca Chardara Barajı ile Aral Denizi arasında yeterli taşıma kapasitesini sağlamak, Kuzey Aral Denizi (KAD) afet bölgesinde ekolojik dengenin yeniden kurulmasını sağlamak, Kuzey Aral Denizi’nde tuzluluk derecesini 30-40 g/lt düzeyinden 4-17 lt düzeyine indirmek ve delta ile Kuzey Aral Denizi’ne daha fazla su aktarılarak Siriderya deltasında ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamaktır.
Bu projenin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık 200 000 ha sulama alanına düzenli olarak su verilmesi garantilenmiş olacaktır.
Projenin amacına ulaşabilmesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır:
i) Deşarj kapasitesini ve sulama verimini arttırmak için tüm nehir boyunca sedde, eşik ve hidrolik yapıların rehabilitasyonu ve yeniden inşası
ii) KAD’daki su seviyesini kontrol altında tutmak amacıyla Kuzey Aral Denizi ile Güney Aral Denizi’ni birbirine bağlayan derin bir kanal olan Berg Boğazının bir yakasından öbür yakasına uzanan bir sedde ve dolusavak inşaatı
Bu durumda proje şu işleri kapsamaktadır: Bir adet baraj rehabilitasyonu (Chardara Barajı h=28.5 m), 4 adet regülatörün rehabilitasyonu (Aklak, Kazalinsk, Aitek, Kzylorda), Aral Denizi Berg Boğazında 13km uzunluğunda sedde ve dolusavak yapımı, Siriderya Nehri’nin Kazakistan sınırları içindeki yaklaşık 1000 km uzunluğundaki kesiminde hidrolik altyapının iyileştirilmesi amacıyla 321km uzunluğunda mevcut taşkın önleme seddesinin yeniden yapımı, 180 km uzunluğunda yeni taşkın önleme seddesi yapımı, 5.7 km nehir yatak düzenlemesi yapılması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir