Proje Adı: Kazakistan Sulama ve Drenaj İyileştirme Projesi Danışmanlık Hizmetleri

Ülke: KAZAKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: Mott MacDonald Ltd (İngiltere), ULG Consultants Ltd (İngiltere)

Etiketler: Kazakistan, Dünya Bankası, Sulama, Tasarım, Kontrollük, Teknik Destek

Proje, 6 yıllık sulama ve drenaj yatırım programını desteklemektedir. Yapılan işler yaklaşık 36 000 ha alana yayılmış 21 bölgenin Kazakistan Cumhuriyeti’nin ekolojik ihtiyaçlarına ve uluslararası proje ve mühendislik standartlarına uygun olarak bütün gerekli projelerin ve keşiflerin yapılması, ihale dokümanlarının hazırlanması, inşaat kontrolluğu, işletme ve idare planlarının hazırlanmasını kapsamaktadır. Rehabilitasyon işleri, yağmurlama sisteminin tesisi ve sulama rehabilitasyonuyla, sulama suyu kullanımının güvenirliğini ve verimini arttıracak, drenaj kollektörlerinin rehabilitasyonu ve tarla içi geliştirme çalışmaları ile tuzluluk ve suya doygunluk düşürülecektir.
Müşavirlik hizmetleri ile PIU’ya aşağıdaki konularda destek verilmiştir:
• Proje planlama, yönetim ve işletme idaresi,
• Proje tanımlanması ve ön fizibilite raporlarının hazırlanması,
• Alt projeler için fizibilite çalışmalarının hazırlanması,
• Saha ölçümleri ve kesin projeler,
• İhale dokümanlarının hazırlanması,
• Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun hazırlanması,
• İşlerin, hizmetlerin ve malzemelerin temini konusunda işverene müşavirlik,
• İnşaat kontrolluğu ve hizmet içi eğitim,
• Su Kullanıcıları Birliklerinin (WUA) kurulması ve çiftçilerin katılım prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
• Detaylı İşletme ve Bakım planlarının hazırlanması,
• Sulama sistemi yönetiminin devri ile ilgili pilot çalışma yapılması,
• Proje izleme, CBS ve Eğitim,

TEMELSU bu projeye 8 adet uzman sağlamıştır:
-İnşaat Yönetim Uzmanı,
-Sulama ve Drenaj Proje Uzmanı,
-İşletme ve Bakım Uzmanı,
-Elektrik Mühendisi,
-Makina Mühendisi,
-Hidrolojist,
-Ziraat Uzmanı
-Çevre Uzmanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir