Proje Adı: Kazakistan Su Kaynakları Yönetimi ve Arazi Geliştirme Projesi

Ülke: Kazakistan

Finans Kaynağı: Asya Kalkınma Bankası

Ortaklar: Mott MacDonald (İngiltere), Jer-Ana (Kazakistan)

Etiketler: Kazakistan, Asya Kalkınma Bankası, Sulama, Tasarım, Kontrollük, Teknik Destek

Proje alanı Güney Kazakistan eyaletinin en güney kısmında bulunan Makhtaraal bölgesindeki 32 500 ha’lık sulama alanını kapsamaktadır. Proje Asya Kalkınma Bankası ve Kazakistan Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Son yıllarda proje alanındaki fiziki sulama ve drenaj altyapısı oldukça harap olmuştur. Bakım yatırımlarının yetersizliği ve uzun zamandır işletmede olmaması ya da etkili biçimde idare edilememesi dolayısıyla ciddi bir onarıma gerek duymaktadır. Mevcut 250 dikey drenaj keson kuyusu işlevini yitirmiş durumdadır, bu da yeraltı suyu seviyesinin yükselmesine ve bitki köklerinin bulunduğu düzeylerde tuzlanmaya yol açmıştır.
Kazakistan Hükümeti’nin geçmişteki devlet çiftliklerinin özelleştirilmesine yönelik politikasının desteğiyle, Projenin ana hedefleri şöyle belirlenmiştir:
• Projeden fayda sağlayacak çiftçilerin Su Kullanıcıları Birliği (WUA) çerçevesinde organize edilmesi, WUA personeli ve üyelerinin eğitimi
• Su tablasının aşağıya çekilmesi ve daha etkili çevre izleme çalışmalarının başlatılmasıyla birlikte Proje alanında çevrenin ve halk sağlığının iyileştirilmesi,
• Hasat ve üretimde sağlanacak artışla çiftçilerin hedeflenen net çiftlik gelirlerinin ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi
Projeyi oluşturan bölümler kısaca şöyle özetlenebilir:
1. Kurumsal destek ve eğitim
a) Su Kullanıcıları Birlikleri’nin (WUA) kurulması, b) Yatırımın geri dönüşü, c) Eğitim, d) Bilgisayar destekli hidrolik, tarla içi dağıtım ve entegre su temini ve drenaj modelleri, e) Entegre Tarımsal Mücadele Yönetiminin yürütülmesi
2. İzleme ve değerlendirme
a) Su kalitesi izleme, b) Sosyoekonomik izleme.
3. Mühendislik ve Yönetim
Proje Uygulama Birimi’ne tüm yapıların, kuyuların ve pompalama donanımının kesin proje, şartname ve ihale evraklarının hazırlanması; inşaat işleri sözleşmelerinde mal ve hizmet alımında; pompalama birimlerinin ve laboratuvar donanımının satın alma ve montaj işlerinde, ve inşaat ve tedarik sözleşmelerinin kontrollüğü işlerinde destek vermek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir