Projenin Adı: KEPEZKAYA REGÜLATÖRÜ VE HES İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Ülke: Türkiye

Finans Kaynağı: Yerel

Etiketler: Türkiye, Yerel, HES, Tasarım, Mühendislik

Projenin Ayrıntılı Anlatımı:
Kepezkaya Regülatörü ve HES, Karaman ilinin güneyinde Toros dağlarında, Göksu nehrinin üzerinde yer almaktadır. Başlıca yapılar ve teknik özellikleri şunlardır:

• Regülatör yüksekliği 12 m
• İletim tüneli 4m yüksekliğinde at nalı kesitli ve 3610 m uzunluğunda
• Düşü 88,73 m
• İki adet 2,4m çapında cebri boru
• Kurulu gücü 2×14 =28 MW, iki adet düşey eksenli Francis türbin
• Ulaşım yolları 3550 m

Üretilen enerji Kepezkaya HES sahasında bulunan şalt sahasında yine aynı nehir üzerindeki Damlapınar HES’den gelen enerji ile birleştirilerek Karaman iline nakledilir.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:

Hizmetler; Yönetim, Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Arazi Kontrollük Hizmetleri olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır:

a) Yönetim hizmetleri: Proje iş programlarının ve iş ilerlemelerinin izlenmesi, işveren, yapımcı ve mühendis arasında yazışma ve ilişkilerin tanımladığı bir proje yönetim el kitabı hazırlanması, proje koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, işletme ve bakım kitaplarının yapımcıdan temini, ara ödemelerin işe uygunluğu, iş ilerlemesi ve bütçe açısından incelenmesi, iş değişiklik emirlerinin değerlendirilmesi, anlaşmazlıkların çözümü, tüm periyodik ve özel raporların hazırlanması.

b) Tasarımın Gözden Geçirilmesi: Başlamış veya başlamamış işlerin kesin ve uygulama projelerinin veya iş sahibi tarafından istenen yapının özel bölümlerinin projelerinin mühendislik ilkeleri, doğruluk ve uygunluklarının gözden geçirilmesi, revizyon önerileri yapılması.

c) Arazi Kontrollük Hizmetleri: Sürdürülen imalatların kalite kontrol, tasarıma uygunluk, doğruluk açılarından kontrol edilmesi, gerek görüldüğünde işin durdurulması talimatının verilmesi . EPC yüklenicinin ekipman, personel ve malzemelerinin kontrol edilerek işe uygunluğunun denetlenmesi. Yüklenicinin değişiklik emri taleplerinin değerlendirilmesi. Çevre,iş sağlığı ve iş güvenliği konularında yüklenicinin denetlenmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir