Proje Adı: ILISU BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ İÇİN UYGULAMA PROJESİ VE İNŞAAT KONTROLLÜK HİZMETLERİ

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Yerel

Etiketler: Türkiye, Yerel, HES, Tasarım, Kontrollük

Projenin ayrıntılı anlatımı:

Dicle Nehri üzerinde kurulu olan Ilısu barajı, Türkiye sınırları içerisinde bulunan (akışaşağısından akışyukarısına doğru Cizre Barajı, Ilısu Barajı, Dicle Barajı, Kralkızı Barajı olmak üzere sıralanan) bir baraj sisteminin sonuncusundan bir önceki baraj olarak yer almaktadır. Ön yüzü beton kaplamalı olan barajın su toplama alanı 35 517 km2, temelden yüksekliği 135 m, (beton yapılar dahil) kret uzunluğu 1820 m ve dolgu hacmi 24 500 000 m3’tür. Barajın dolusavak kapasitesi maksimum su seviyesinde 17 988 m3./san. olup, rezervuar hacmi 11 000 milyon m3 ‘tür. Barajın, iç çapı 12.00 m olan üç adet daire kesitli derivasyon tüneli bulunmaktadır. Tüneller 1099.00 m, 998.00 m ve 897.00 m uzunluktadır.

Barajın amacı, herbiri 200 MW (toplam 1200 MW) kurulu kapasiteye sahip 6 üniteli santral ile 3 833 GWh hidroelektrik enerji üretmektir.

Dolusavak yapısındaki 8 adet açıklık, herbiri 13.25 m genişliğinde ve 6.77 m yüksekliğinde radyal kapaklar ile kontrol edilmektedir. Bu açıklıklar, herbiri 2.0 m genişlikte 3 adet orta ayak ile ayrılmaktadır. Muhtemel Maksimum Taşkın enerjisinin kırılması için 158 m genişlikte ve 441.41 m uzunlukta bir dolusavak şütü, 13.88 m uzunlukta bir sıçratma eşiği, 165 m genişlikte ve 265 m uzunlukta bir enerji kırıcı havuz yer alacaktır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:

Bu proje, Sözleşme tarihinden itibaren 84 aylık bir süre içinde, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santrali’nin anahtar teslimi olarak uygulanmasını kapsamaktadır. Proje kapsamında finanse edilen çalışmaların tamamı, İnşaat İşleri Grubu’nu oluşturan Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. (Türkiye), Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Türkiye), Temelsu (Türkiye) ve Stucky Ltd (İsviçre); Elektro-mekanik İşler Grubunu oluşturan ANDRITZ HYDRO GmbH (Avusturya) konsorsiyumu tarafından yapılacaktır.

Projedeki tüm inşaat işleri için uygulama projeleri ve iş-sonu projelerinin hazırlanması işi Temelsu’nun sorumluluğundadır.

Temelsu, yukarıda belirtilen faaliyetlere ilave olarak, Stucky firması ile işbirliği halinde genel koordinasyonu, özellikle, proje yönetimi bakımından aşağıdaki etkenlerin de uygulanmasını sağlayacaktır:
– her iki tarafın iş ilerleme oranını izlemek amacıyla kritik yol yöntemi ile ortak bir şebeke programının kurulması ve şebeke sahibinin bilgisine sunulmak üzere bu programın sürdürülmesi,
– şantiye alanında yürütülen işlerin konsorsiyumdaki tüm taraflar arasında ve DSİ ile yakın işbirliği içinde koordine edilmesi,
– DSİ’ye sunulmak üzere proje’nin tamamı için iş ilerleme raporlarının düzenlenmesi,
– DSİ tarafından edinilen bilgilerin, diğer tarafın ilgili olduğu kısmı kadarıyla, bütün taraflara sunulması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir