Proje Adı: Syrdarya Control and Northern Aral Sea Phase-I Project –Detaylı Tasarım için Danışmanlık Hizmetleri ve İnşaat İşlerinin Kontrollüğü

Ülke: KAZAKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: Mott MacDonald Ltd

Etiketler: Kazakistan, Dünya Bankası, HES, Tasarım, Kontrollük

Aral Denizi seviyesinin 55 m’den 36 m’ye düşmesi neticesinde 2 milyon hektarlık bir alan oluşmuştur. Syrdarya Kontrol ve Kuzey Aral Deniz Fazı 1 Projesi (SYNAS) 1993 yılında başlatılan Aral Deniz Havzası Programı (ASBP) kapsamında genel bir Syrdarya geliştirme programının ilk aşaması olarak tanımlanmıştır. Nehir havzası yönetim anlayışına dayanarak temel amaç Syrdarya nehri deltasının ve Kuzey Aral Denizi’nin (NAS) mevcut ekolojik durumunu, Chardara Barajı’nın altındaki Syrdarya’daki su akışını artırarak, nehir boyunca yeterli taşıma kapasitesini ve aralarındaki hidrolik yapıların arasındaki uygun yapıyı sağlayarak iyileştirmek ve iyileştirmektir. Chardara ve Aral Denizi, Kuzey Aral Deniz felaket bölgesinin ekolojik dengesini yeniden sağlayarak, tuzluluğu 30-40 g / lt’den 4-17 g / lt’ye kadar azaltarak Syrdarya deltasında ekonomik aktiviteyi iyileştirmek ve delta ve NAS için su kullanılabilir miktarını arttırmaktır.

Bu proje ile yaklaşık 200 000 hektarlık sulanan topraklara sürdürülebilir su temini sağlanacaktır.

Projenin amacına ulaşmasını sağlamak için, aşağıdaki önlemler belirlenmiştir: (i) boşaltma kapasitesini ve sulama verimliliğini artırmak için tüm nehir boyunca savaklar, seddeler ve hidrolik işlerin rehabilitasyonu / yeniden inşası ve (ii) NAS’da su seviyesini kontrol etmek için, Berg Boğazı boyunca bir kapak yapısı yapmak.

Bu kapsamda proje, mevcut barajın (Chardara Barajı h = 28.5 m) rehabilitasyonunu, dört ana su alma yapısının (Aklak, Kazalinsk, Aitek, Kyzylorda) rehabilitasyonu, 13 km uzunluğundaki sedde ve dolusavakın Aral Denizi’nin boyunca inşa edilmesini ve Yaklaşık 1000 km uzunluğundaki Syrdarya nehrinin Kazakistan kısmının hidrolik altyapısının rehabilitasyonu, 321 km uzunluğunda taşkın koruma seddelerinin yeniden inşası, 180 km uzunluğunda yeni taşkın koruma derzlerinin yapımı ve 5.7 km nehir düzleştirme çalışmaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir