Proje İsmi: Chardara Barajı Sismik Güvenliğinin Arttırımı

Ülke: KAZAKİSTAN

Finans Kaynağı: Yerel

Etiketler: Kazakistan, Yerel, HES, Değerlendirme

Projenin Kısa Tanıtımı:

Chardara Barajı Sismik Tehlike Analizleri ve Sismik Güvenlik İyileştirme Önlemlerinin Değerlendirilmesi:

Chardara’da sıvılaşma potansiyeli projenin fizibilite aşamasında kabul edilmiş ve kapsamlı araştırmalar ve analizler yapılmıştır. Eğer potansiyelin mevcut ise, barajın yıkılmasının önüne geçmek için yüksek maliyetli çalışmaların gerekli olduğu belirtilmişti.

Ancak, Fizibilite Çalışmasında, potansiyeli değerlendirmek için sismik koşulların daha fazla test edilmesi ve değerlendirmelerin gerekeceği sonucuna varılmıştır.

Bu proje kapsamında gerekli jeoteknik incelemeler yapılmış ve bu güncellenmiş sonuçlarla laboratuvar verilerine dayanarak sismik güvenlik değerlendirmesi yapılmıştır.

Temelsu tarafından sağlanan hizmetler:

Chardara Barajının Sismik Güvenlik değerlendirmesi, iki farklı analiz metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir:

1. Dinamik Tepki Analizi; saha için modifiye edilmiş üç gerçek tarihsel kayıt ve sismisite koşulları kullanılarak, güçlü sismik uyarımlar sırasında baraj gövdesinin sıvılaşma potansiyelini tahmin etmek;
2. Pseudo-statik Eğim Stabilite Analizi, barajın hizmet ömrü boyunca yaşayabileceği farklı yük durumları için “Limit Denge Analizi” ni kullanarak gövdenin güvenlik faktörlerini tahmin etmek.

Değişik büyüklüklerde deprem dalgalarına maruz kalan baraj gövdesinin durumunu değerlendirmek için kullanılan metodoloji ve çıkan sonuçlar aşağıda anlatılmıştır.

Sismik Risk Analizinin Yöntemi

ICOLD Bülten No: 72’de Çalışma Tabanı Deprem (OBE) ve Maksimum Tasarım Deprem (MDE) seviyelerine karşılık gelen tepe yer ivmeleri tanımlanmıştır.

• Baraj tesislerinin hizmet ömrü boyunca OBE’nin ciddi bir olasılığı vardır. Barajın hizmet ömrü içerisinde (genellikle 100 yıl olarak) aşılmama olasılığı% 50’den fazladır. Bu büyüklükteki bir depremde baraj güvenliği, barajın depremden sonra çalışmaya devam etmesini gerektirir.

• MDE, çok uzun bir geri dönüş süresi için % 50’nin üzerinde bir değerde olmamak üzere, maksimum tasarım deprem tehlikesi seviyesidir. MDE seviyesinin dönüş periyodu genellikle bölgenin sismisitesine bağlı olarak 5000 ila 10000 yıl arasında alınır.

Barajın ve bunun çıkış yapılarının kapsamlı ve muhtemelen onarılamaz bir şekilde zarar görmesi, MDE sırasında yaşamı tehlikeye sokmamasına veya rezervuardan kontrolsüz su tahliyesine yol açmaması şartıyla izin verilebilir

Barajın sismik emniyetinin değerlendirilmesi için izlenen temel adımlar şunlardır:

• OBE ve MDE deprem tehlikesi seviyeleri için sahaya özgü sismik tasarım parametrelerinin (yani Peak Ground Acceleration – PGA) belirlenmesi.
• In-situ ve laboratuar testlerine dayanan malzeme özelliklerinin tasarım değerlerini uyarlanması. Bilgi mevcut olmadığında, benzer dolgu barajları veya formasyonları için verilen literatürden bilgi elde edilir,
• “Pseudo-statik Limit Equilibrium” formülasyonu kullanılarak aşağıda özetlenen yük durumları için şev stabilitesi analizleri,
• Aşırı boşluk basıncı birikiminin değerlendirilmesi (OBE ve MDE deprem tehlikesi seviyeleri için),
• OBE ve MDE deprem tehlikesi seviyeleri için gözenek basıncına – strese bağlı Lineer Olmayan tarihsel verilere dayalı dinamik Sıvılaşma analizleri.
• Baraj boyunca potansiyel kayma kütlelerinin kalıcı yer değiştirmelerinin hesaplanması
• OBE ve MDE tehlike seviyeleri için eğimler,
• Deprem için güvenlik değerlendirmeleri sırasında freeboard azaltma tahmini.
• Deprem sonrası güvenlik faktörlerinin değerlendirilmesi,
• Barajın düzgün çalışmasına yönelik sismik güvenliğini iyileştirmek için Alternatif güçlendirme ve kuvvetlendirme önlemlerinin geliştirilmesi:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir