Proje Adı: C Bölgesi İçin Temel Eğitim Programı, Proje Yönetimi, Okul Binalarının Tasarımı ve Yapım Kontrollüğü

Ülke: TÜRKİYE

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: Birim Mühendislik Müşavirlik Ltd.

Etiketler: Türkiye, Dünya Bankası, Üst yapı, tasarım, kontrollük

 

Projenin ayrıntılı anlatımı:
Dünya Bankası tarafından desteklenen ve tatbiki nedenlerden dolayı her bölge için ayrı bir müşavirlik sözleşmesi yapılan Türkiye Temel Eğitim Programı ülkenin 4 farklı (A, B, C ve D) bölgesinde uygulanmaktadır. Bu sözleşmeler dahilindeki C Bölgesi 197 156 km2 alanı ve yaklaşık 13 milyon nüfusu ile Türkiye’nin güneyindeki 17 ili kapsamaktadır. C Bölgesi için tipik iş hacmini belirleyen gösterge sayısı ise yenileme gerektiren yaklaşık 375.000 m² kat alanı ve yeni inşaa edilecek olan yaklaşık 90.000 m² kat alanı içermektedir.
Toplam 305 adet okul inşaatı türleri aşağıdaki gibidir: Yeni İlkokul inşaatı (67), Temel Eğitim Okullarının genişletilmesi (39), Köy Temel Eğitim Okullarının yenilenmesi (55), Temel Eğitim Okullarının yenilenmesi (91), Yatılı Okulların yenilenmesi (40), Özel Eğitim Okulları için yeni tesis inşaatı (5), Özel Eğitim Okullarının yenilenmesi (8).
Bölgede deprem riski bulunması nedeniyle, yenilenmesi gereken tüm okullar depremin etkilerine yönelik incelenmiş ve sismik kapasite açısından değerlendirilmiştir. Depreme karşı güçlendirme (retrofitting) her okulun özel ihtiyacına göre yapılmıştır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
1- Proje Yönetimi: Tasarım yönetimi ve koordinasyonu, teklif hazırlama desteği (ihale dökümanlarındaki teknik kısımların hazırlanması), teklif değerlendirme desteği, müteahhitlere arazi teslimi, şantiyeler ile kontrollük koordinasyonu, kapsamlı rutin izleme ve raporlama, program takibi, iş ilerleme kontrolü, nakit akış analizi, vs. ve kusur sorumluluk süresi içinde koordinasyon.
2- Proje Hizmetleri : Mimari proje, mekanik proje, elektrik ve altyapı projeleri (yeni inşaatlar için) , diğer yazılı teknik şartnameler ve ‘tip projelerinin’ şantiye şartlarına uygun uyarlanması (yeni inşaatlar için), ölçekli pafta ve uygulama paftaları/imalat çizimleri (yenileme işleri için), binaların deprem riskine karşı taranması (jeoteknik araştırmalar, donatıları kontrol etmek için röntgen cihazından geçirilmesi, beton karot numunesi ve testler), bu binaların hasar görme olasılığı ve sismik açıdan irdelenmesi ve sismik kapasite hesaplarının yapılması, bu yapıların detaylı depreme karşı güçlendirme (retrofitting) projelerinin, teknik şartnamelerin, metraj cetveli ve keşif özetinin.hazırlanması.
3- Yapım Kontrollük Hizmetleri : Yapım kontrollüğü, kalite kontrol, sözleşme yönetimi, iş programı ve kalite izleme sisteminin güncelleştirilmesi, raporlama ve kusur sorumluluğu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir