Proje Adı: 6 Adet Baraj Projesinin Keşif Çalışmaları (Al Lafıj A’ala, Beyt Beni Hajıb, Madkhal, Al Aqiq, Hadjar Alitri, Beni Dalia’a)

Ülke: Yemen Arap Cumhuriyeti

Finans Kaynağı: Yerel

Etiketler: Özbekistan, Yerel, HES, Değerlendirme

6 adet baraj alanı hidrolojik, topografik ve jeolojik açıdan incelenmiştir. Baraj inşaatlarının temel amacı taşkın kontrolü ve sulamadır. Barajların ikisi, Beyt Beni Hajib ve Beni Dalia’a,. Orta Yemen’de Sana’a’ya çok yakın yerde kurulmuştur. Diğer dört baraj, Al Aqiq, Madkhal, Hadjar Alıtrı ve Al Lafij Al A’ala, kuzey, doğu, batı ve güney bölgelerde bulunmaktadır.

1) Al Lafij Al A’Ala: Çalışma alanı kapsamında hidrolojik ölçüm bilgi kayıtları, iki ya da daha fazla yıllık kuyu hidrografları veya yağış ve yeraltısuyu için akarsu-akım kayıtları mevcuttur; ancak, buharlaşma ve mevcut su kullanımı için istikşaf seviyesinde az bilgi bulunmaktadır. Baraj alanındaki oluşum, çoğunluka alkali akım ve piroklastik kayaç olmak üzere kuaterner volkanik kaya içermektedir. Nehir akımı 80-100 m3/s. civarındadır. Baraj ekseninde, vadi yatağının genişliği 40m’dir.
2) Beyt Beni Hajib: Raydah bölgesinde, yağış ve buharlaşma, ayrıca, yeraltısusyu için de bazı ölçüm kayıtları mevcuttur. İnkişaf seviyesinde mevcut su kullanımı için az bilgi bulunmaktadır. Baraj civarındaki jeolojik formasyon kuaterner bazalt ve litik süngertaşı içermektedir. Baraj ekseni drenaj alanı 3.6km2 ‘dir. Vadi yatağı eksende 30m genişliktedir ve bu eksende barajın tavsiye edilen yüksekliği 15-20m’dir. Rezervuar alanı 35 000 -40 000m2 olarak tahmin edilmektedir.
3) Madkhal: Yağış ve buharlaşma için ölçüm kayıtları mevcuttur. Baraj alanındaki oluşum prekambrian zemin, seddeler granitten türemiş gnays içermektedir. Drenaj alanı 1044km2 ‘dir. Rezervuar alanı yaklaşık 100 000m2 ‘dir. Baraj alanındaki vadi yatağı 50m genişliktedir.
4) Al Aqiq: Yağış, buharlaşma, yeraltısuyu, zemin suyu ve mevcut su kullanımı için ölçüm kayıtları mevcuttur. Barak eksenindeki oluşum prekambrian zemin, sol seddede gnays ve sağ seddede yeşil şist içermektedir. Barajın drenaj alanı 192km2 ‘dir. Tavsiye edilen baraj yüksekliği 25m’dir ve rezervuar alanı 80 000m2 civarındadır. Eksen boyunca sağ seddede derivasyon ve dolusavak yapılarında kullanılan ve kapatılması gereken derin bir selektör bulunmaktadır..
5) Hadjar Alitri: Yemen Arap Cumhuriyeti’nin izovetal haritasına göre, baraj alanındaki yıllık yağış miktarı 800-820mm civarında tahmin edilmektedir. Baraj alanındaki jeolojik formasyon marn ve şistli jurassik kireçtaşı içermektedir. Baraj ekseni drenaj alanı 25.9km2 ‘dir. Akışyukarıda, sedde üzerinde nehir yatağına inen ve tarımda kullanılan teraslar bulunmaktadır.
6) Beni Dalia’a: Yağış miktarı ve yeraltı suyu için ölçüm kayıtları bulunmaktadır. Baraj alanı civarındaki jeolojik formasyon kuaterner volkanik kaya, genellikle piroklastik kayaçlardan oluşmaktadır. Drenaj alanı 2.6km2 ‘dir. Rezervuar alanı 15 000m2 ‘dir. Nehir yatağının genişliği eksende 40m’dir ve baraj yüksekliği 12m olarak önerilmiştir. Baraj ekseninin akışaşağısında yoğun olarak tarım yapılmaktadır. Rezervuar’da 60 000m3 su depolanacaktır.

Şantiye kayıtları, hidrolojik ve jeolojik incelemeler dahil 6 adet barajın istikşaf etütleri TEMELSU uzmanları tarafından yürütülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir