Proje Adı: Güney Karakalpakstan Su Kaynakları Yönetimi İyileştirme Projesi, TUYAMUYUN Baraj Komplesinin Güvenlik Değerlendirmesi

Ülke: Özbekistan

Finans Kaynağı: Yerel

Etiketler: Özbekistan, Yerel, HES, Değerlendirme

Projenin Ayrıntılı Tanımı:

Bu çalışma, Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı’nın Su Altyapısı Proje Uygulama Birimi ile Mott MacDonald ve Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri. Konsorsiyum arasında imzalanan 8 Şubat 2013 tarihli №2 sayılı Zeyilname kapsamında Güney Karakalpakstan Su Kaynakları Yönetimi İyileştirme Projesi (SKWRMIP) projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Proje alanı, Karakalpakstan Özerk Cumhuriyeti’nin üç bölgesinde, Amu Darya’nın sağ kıyısında Beruni, Ellikala ve Turtkul’da yer almaktadır. Tuyamuyun Rezervuarından su alarak SKRB’den beslenen kanal sistemi ile beslenen toplam 100.000 ha sulanan alan bulunmaktadır.

Projenin A fazında gerçekleştirilecek ana görevler şunlardır:
1. Daha iyi su yönetimi için Güney Karakalpakstan Sağ Sahili (SKRB) Sulama ve Drenaj Sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacının kapsamlı bir uzun vadeli analizini hazırlamak;
2. Projenin (SKWMIP) ihale tasarımları ile detaylı bir fizibilite çalışmasını uluslararası finans örgütleri standardında hazırlamaktır.

Tuyamuyun Baraj Kompleksinin Güvenlik Değerlendirmesi:
Bu Baraj Güvenliği İyileştirme ve Kesintisiz İşletme Projesinin temel amacı, aşağıdakiler temelinde Tuyamuyun Barajının baraj güvenliği konularını gözden geçirmektir:
1. Mevcut yapıların durumu üzerine gözlemsel verilerin analizi;
2. Yapılan araştırmanın analizi;
3. Operasyon ve teknik bakım sisteminin analizi;
4. Acil durum hazırlığının analizi.
5. Tuyamuyun sisteminin hidrolik yapılarını ziyaret ederek çalışma sürecini incelenmesi ve işlermecilerin temsilcileri ile görüşmeler

Hedefler:
Bu görevin temel amacı, Tuyamuyun barajının PFMA yaklaşımını kullanarak güvenlik yönlerini gözden geçirmektir (aşağıdaki açıklamaya bakınız).
Görevin çıktıları:
1. Operasyon ve bakım sistemini gözden geçirme; izleme ve enstrümantasyonun iyileştirilmesi / modernleştirilmesi için ihtiyaçları değerlendirmek;
2. Baraj güvenlik planlarını gözden geçmek ve / veya hazırlamak (Operasyon ve Bakım Planları; Enstrümantasyon Planları; Acil Durum Hazırlık Planları);
3. Sultansandjar Barajı temellerinin sıvılaşma potansiyeli analizini gerçekleştirmek;
4. Karar Destek Sisteminin tanıtımı için referans şartlarının hazırlanması
5. PFMA süreci, baraj operatörlerini ana aktörler olarak tanımlayıp sahada eğitimi kapsamaktadır.

Görevin amacı:
1. Tuyamuyun Rezervuar Sistemine özgü en kritik konulara odaklanmaya yardımcı olarak baraj güvenliği denetim sürecini geliştirme;
2. Yaygın olarak kullanılan analitik yöntemlerle (ör., Eğim stabilitesi, sismik analiz) kapsanmayan, operasyonel bağlantılı potansiyel arıza modlarını ve yapısal bağlantılı potansiyel hata modlarını (örneğin boruları) tanımlamak;
3. Görsel gözetim ve enstrümantasyonlu izleme programını geliştirmek ve odaklamak;
4. Baraj güvenliğini ve her bir olası arıza modunu değerlendirmek için gerekli olan veri eksikliklerini veya verilerin gözden geçirilmesini, verilerin sunulması, bilgi veya analizlerin yapılması;
5. En etkili baraj güvenlik riski azaltma önlemlerini tanımlamaya yardımcı olmak.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:

1. Projenin incelenmesi, tasarımı, inşası, analizi, performansı ve işletilmesi ile ilgili tüm verileri, çalışmaları ve bilgileri toplamak. Barajın süregiden güvenliği ile ilgili mevcut olan tüm çalışma ve soruşturma raporları dahil edilmiş, gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir.
2. Potansiyel hata modlarına, yapısal ve jeolojik koşullara, inceleme işlemlerine ve olası arıza modların ile ilişkili operatörlerle görüşmeler için proje sahasının ziyaret edilmesi.
3. Aşağıdaki sorular ile beraber tüm arka plan bilgilerinin genel anlayış için irdelenmesi
a. İşlerin bu kısmı nasıl başarısız olabilir? (jeolojinin sahaya özel değerlendirmesi, yükler, yapı durumu ve proje işlemleri),
b. Başarısız olursa ne olur?
c. Tanımlanmış potansiyel başarısızlık modları görsel gözetim veya araçsal izleme ile uygun şekilde izlenir mi?
d. Arıza olasılığını azaltmak veya başarısızlık sonuçlarını hafifletmek için hangi eylemler (anlık veya uzun vadeli) alınabilir? Bu eylemler aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir: veri toplama, analiz veya soruşturmalar, operasyonel değişiklikler, iletişim geliştirme, izleme geliştirme ve yapısal iyileştirme önlemleri.
4. Sürekli Sismik Değerlendirme Yöntemleri ile sismik analiz parametrelerini belirlemek için ICOLD Sismik Kriterleri ile uyumlu sahaya özgü sismik değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi,
5. Tuyamuyun Barajının stabilitesinin, farklı deprem tehlikesi seviyeleri altında sıvılaşma analizi dahil olmak üzere yukarıda tanımlanan Sismik Tehlike Değerlendirmesi için statik ve dinamik yükler altında analiz edilmesi;
6. Tuyamuyun barajının sürekli yapısal izlenmesi için gereklilikler göz önüne alındığında, mevcut izleme ekipmanının değerlendirilmesi ve mevcut ekipmanın yenilenmesi veya onarılması / değiştirilmesi tavsiyeleri
7. Risk esaslı kriterlere uygun olarak gerekli rehabilitasyon veya onarım çalışmalarının öncelik sırasının belirlenmesi
8. Potansiyel Arıza Modu Analizleri (PFMA) aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilmiştir:
a. Potansiyel Arıza Modu Analiz Katılımcılarının Belirlenmesi
b. Çekirdek Takımın Gözden Geçirmesi için Baraj Üzerine Geçmiş Verilerin Toplanması
c. Proje’de anahtar personel ile yapılan görüşmeler dahil olmak üzere site incelemesi. (Çekirdek takımı)
d. Temel Ekip tarafından Baraj üzerindeki tüm verilerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi
e. PFMA Atölye Çalışmasının Yürütülmesi (Sürecin güvence altına alınması için kolaylaştırıcı ve PFMA’nın gerçekleştirilmesi için Çekirdek Takım)
f. Tanımlanmış Potansiyel Arıza Modları için Gözetim ve İzleme fırsatlarının ve / veya Risk Azaltma önlemlerinin göz önünde bulundurulması
g. PFMA’nın dokümantasyonu ve Gözetim ve İzleme ve / veya Risk Azaltma fırsatları
9. Aşağıdakiler dahil olmak üzere nihai raporun hazırlanması:
a. Baraj güvenlik planlarına giriş (Özellikle Tepki Seviye Matrisi),
b. Baraj güvenlik planları (Enstrümantasyon, O & M, Acil Durum Hazırlık)
c. Tuyamuyun Hidro Sisteminin Sismik Güvenliğinin İyileştirilmesi için Rehabilitasyon ve Güçlendirme Tedbirleri,
d. Baraj işletmecileri ve diğer ilgili paydaşlar için eğitim ihtiyaçları ile ilgili öneriler.
e. Karar Destek Sisteminin iş tanımı hazırlanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir