Proje Adı: KAYRAKKUM BARAJI VE REZERVUARI GÜVENLİK VE İŞLETME İYİLEŞTİRİLMESİ

Ülke: TACİKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Sözleşme Bedeli: Mott MacDonald

Etiketler: Tacikistan, Dünya Bankası, HES, Değerlendirme

Projenin Tanımı:
Proje Dünya Bankası tarafından finanse edilen 13 milyon $ bütçeli Fergana Vadisi Su Kaynakları Yönetimi Projesinin bileşenlerinden biridir. Projenin amaçları arasında baraj ve rezervuar işletme koşullarının iyileştirilmesi, risklerin azaltılması, acil durum hazırlık planlarının hazırlanması, yapısal ve yapısal olmayan hataların bulunarak bunlara ilişkin risklerin tanımlanması ve sınıflanması, riskleri ortadan kaldıracak önlemlerin geliştirilmesi yer almaktadır
Kayrakkum Barajı inşaatına 1952 de başlanılmış ve işletmeye 1959 yılında açılmış, hidrolik dolgu tipinde inşaa edilmiş dünyanın ilk barajı olma özelliğini taşımaktadır. Baraj Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan’ı kat eden Siriderya Nehri üzerindeki kaskad barajlar zincirinin önemli bir parçasıdır. Barajın max. yüksekliği 32 m, kret boyu 1202 m, dolusavak deşarj kapasitesi 3960 m3/sn, santral deşarj kapasitesi 1080 m3/sn, toplam 126 MW kurulu güce sahip 6 ünite, rezervuar toplam hacmi 4700 milyon m3 , reservuar yüzey alanı 513 km2 dir. Santralde iki adet 250 ton bir adet 50 ton kapasiteli iki vinç ve bir ızgara temizleme makinası yeralmaktadır.

Proje kapsamında riskler değerlendirilerek yapılacak işler birinci, ikinci ve üçüncü öncelikli olarak sıralanmış ve birinci öncelikli işler için tasarım ve ihale dokümanları hazırlanmıştır. İkinci ve üçüncü öncelikli işleri için ön tasarımlar yapılmış ve tahmini fiyat çıkarılmıştır.

TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
• Baraj gövdesi ile ilgili geoteknik araştırmaların ve ölçüm ekipmanlarının şartnameleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması
• Baraj gövdesi stabilite ve sıvılaşma hesapları
• Dolusavak ve Santral deşarj kapasitesinin 1:10000 yıllık ve Olası En Büyük Taşkın durumları için kontrol edilmesi
• Rezervuar işletmesine yönelik su ve hidroekonomik denge çalışmaları yapılması
• Baraj yıkılması durumu için taşkın alanlarının haritalarının hazırlanması
• Acil Durum Hazırlık Planlarının hazırlanması
• Rezervuara giren ve çıkan suyun analizlerine göre su kalitesindeki değişikliklerin, rezervuardaki sediment birikiminin flora ve faunaya etkilerinin araştırılması.
• Rezervuar alanında batimetrik ölçümlerin yapılarak güncel aktif hacmin belirlenmesi
• Dolusavak ve santralde işletmeye esas tüm hidromekanik ekipmanın ve vinçlerin kusur ve eksiklerinin tespit edilerek giderilmesi.
• Baraj gövdesinin yeni haritalarının hazırlanması
• Santral binasında önceki depremlerde meydana gelmiş hasarların tespit edilerek değerlendirilmesi ve ileride yapılacak çalışmaların prosedürünün tavsiye edilmesi
• Santral binasında yer alan tüm yardımcı ekipmanın değerlendirlmesi ve işletmeye yönelik güvenlik riskleri oluşturanların yenilenmesi için ihale dokümanları hazırlanması
• Barajdaki tüm riskler ortadan kalkıncaya kadar uygulanabilir ve milletlerarası anlaşmalara uygun işletme yöntemleri tavsiye edilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir