Proje Adı: Ferghana Vadisi Su Kaynakları Yönetim Projesi Hazırlık Çalışmaları
Ana Müşavirlik Hizmetleri (FVWRMP)

Ülke: TACİKİSTAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Etiketler: Tacikistan, Dünya Bankası, Sulama, Tasarım, Teknik Destek

Ferghana Vadisi Orta Asya’da Syr Darya nehir havzasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Vadinin arazi alanı 9 milyon ha civarında olup, yaklaşık %70, %20 ve %10’u sırasıyla Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Tacikistan’da bulunmaktadır. Kuzey Tacikistan’da 200,000 ha alanı sulamaya uygun olan Ferghana Vadisi yaklaşık 700,000 ha alanı kapsamaktadır. Ferghana Vadisinin Tacikistan kısmında %65’i kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 2.0 milyon nüfusun bulunması tarımsal gelirin düşmesine ve yoksulluk göstergelerinin artmasına neden olmuştur. Tacikistan kısmında Ferghana Vadisinin başlıca su kontrol yapısı Khujand yakınında bulunan Syr Darya nehri üzerindeki Kayrakkum barajıdır. Maksimum baraj yüksekliği 32 m, toplam rezervuar depolama kapasitesi 4,200 milyon m3 ve dolu hazne seviyesinde maksimum rezervuar alanı 513 km² ‘dir.

Genel proje hedefleri iki madde halinde tanımlanmıştır:
(i) Ferghana Vadisinde toprak ve su yönetiminin geliştirilmesi için tarımsal sulama arazilerinin verimliliğini ve kırsal kesimin gelirini arttırmak, ve (ii) Kayrakkum Barajı’nın rezervuar emniyeti ve düzenlemesini iyileştirmek, aynı zamanda su havzası kotunda arttırılmış su yönetimi güvenliği ve verimine katkıda bulunmak. Bu hedeflerin karşılanması için formüle edilmiş projenin dört bileşeni aşağıda belirtilmiştir:
Bileşen A – Sulama ve Drenaj Sistemleri Rehabilitasyonu ve İyileştirilmesi
Bileşen B – Kayrakkum Rezervuar Seddeleri’nin Güçlendirilmesi ve Kayrakkum Baraj Emniyeti ve Rezervuar İşletmesinin İyileştirilmesi
Bileşen C – Kurumsal Kalkınma ve Teknik Destek
Bileşen D – Proje Yönetimi
TEMELSU Tarafından Sağlanan Hizmetler:
• Su Kaynakları, Altyapı Sistem Envanteri ve Eksiklikler, Tarımsal Arazi Kaynakları, Sosyo-ekonomik ve Kurumsal Veriler için Veri Toplama ve İşlem Takibi
• Su Dengesi, Sulama ve Altyapı Sistemi, Baraj ve Rezervuar Emniyeti ve İşletilmesi, Enerji Sistemleri, Tarımsal ve Agroekonomik Sistemler için Özel Etüt ve Araştırmalar
• Aşağıda sıralanan tüm işlerle ilgili yapılması gereken çalışmaların ayrıntılı formülasyonlarının ve proje maliyet tahminlerinin hazırlanması:
Baraj gölünü çevreleyen seddelerin tamiri ve Korunması işleri, Sulama ve Drenaj Pompa İstasyonu ve Borulu Kuyu Sistemleri Rehabilitasyon İşleri, Sulama ve Drenaj Şebekeleri ve Yapıların İyileştirilmesi, Baraj Emniyeti, Rezervuar İşletmesi, Enerji Sistemi ve Diğer Altyapıların İyileştirilmesi, Sosyo-Kurumsal Kalkınma Programı, Tarımsal Gelişme Destek Programları, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Çalışmalarının Sonuçlarının Birleştirilmesi, Proje Yönetimi ve Uygulama Destek Programları
• Projeden Etkilenen Taraflar için Seminer Düzenlenmesi
• Proje İşletme El Kitabı Hazırlanması
• Proje Öncesi Sosyo-Kurumsal Kalkınma Faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir