Proje Adı: Almaata – Bişkek Bölgesel Yol Rehabilitasyonu Projesi, İnşaat Kontrolluk ve Yol Bakımı Müşavirlik Hizmetleri

Ülke: KAZAKİSTAN

Finans Kaynağı: ADB

Ortaklar: Halcrow Group Ltd. (İngiltere) Kazdorproject, Almaata (Kazakistan)

ETİKETLER: Kazakistan, ADB, Ulaşım, Kontrollük

 

Almaata – Bişkek yolu Kazakistan’ı kuzeyde Rusya’ya, doğuda Çin’e, güney ve batıda da Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’a bağlar. Almaata – Bişkek yolu Kırgızistan sınırına kadar 221 km. uzunluğundadır ve bunun 50 km.lik kısmı bölünmüş yoldur.
Yolun bu bölümünde son on yıldır kaynak yetersizliği dolayısıyla bakım yapılamamıştır. Ülkede ve bölgede serbest piyasa koşullarının gelişmesi ve bununla birlikte trafik hacminin ve yük miktarlarının artması ile yolun rehabilitasyonu giderek daha fazla aciliyet kazanmıştır.
Kazakistan Hükümeti Almaata-Bişkek Yolu’nun yeniden inşası ve iyileştirilmesi amacıyla ADB ve EBRD’ye kredi başvurusunda bulunmuştur. Hükümet alınan ADB kredisinin bir kısmını müşavirlik hizmetleri için ayırmıştır. Proje inşaat bedelinin yabancı para kısmı 57 360 000 USD olup, ADB ve EBRD tarafından finanse edilecektir.
İnşaat işleri toplam üç sözleşme altında gerçekleştirilecek olup, bunlardan biri EBRD finansmanı, diğer ikisi ise ADB finansmanı ile gerçekleştirilecektir.
Bu sözleşme dahilinde verilecek müşavirlik hizmetleri aşağıdaki ana başlıkları kapsar:

1. Bölüm: İnşaat Kontrolluk Hizmetleri
 İnşaat öncesi aşaması
– Uygulama Projelerinin Gözden Geçirilmesi ve Gerekli Dokümanların hazırlanması
– Müteahhitlerin ön yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve Bakanlık Yol Komitesine önerilmesi
– İhale davetinin yapılması , tekliflerin değerlendirilmesi ve Bakanlık Yol Komitesine önerilmesi
– Proje ve Mobilizasyon çalışmalarının incelenmesi ve onayı
 Her üç yapının sözleşmesinin yapım işlerinin ve kalitesinin kontrolu
 Proje fayda analizi ve değerlendirilmesi (BME)
2. Bölüm: Yol bakımı
– Yol Bakım organizasyonunun kurulması
– Ekipman Leasing Sisteminin kurulması
– Yol bakımı hizmetlerinin yürütülmesi için bakım sözleşmesi hazırlanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir