Proje Adı: Azerbaycan Sulama ve Drenaj Altyapı Geliştirme ve Rehabilitasyonu II. Aşama Fizibilite, Kesin Proje ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Ülke: AZERBAYCAN

Finans Kaynağı: Dünya Bankası

Ortaklar: CES Müşavir Mühendisler SALZGITTER (Almanya), Azgiprovodkhoz , (Azerbaycan), Irrigator (Azerbaycan), Su-Yapı (Türkiye)

Etiketler: Azerbaycan, Dünya Bankası, Sulama, Fizibilite, Tasarım

Azerbaycan Hükümeti, tarımsal üretim kapasitesinin düşme riskini azaltmak amacıyla, sulama ve drenaj altyapısının rehabilitasyonu ve geliştirilmesine öncelik vermiştir. I. aşamada daha önceden seçilmiş 11 proje ve mevcut sulama şebekesi önemlilik durumuna göre sıralanmıştır. İlgili müşavirlik hizmetleri Eylül 1997 – Şubat 1998 tarihleri arasında verilmiştir. II. aşamada, öncelik sırasında ilk iki sırada yer alan projeler fizibilite düzeyinde ve öncelikli bölümler temel alınarak çalışılarak uygulama projeleri ve ihale dokümanları da bu aşamada hazırlanmıştır.
II. aşamada verilen hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır:
1- Samur-Apşeron Kanalı (SAK) ve su alma yapılarının baştan 50km uzunluğundaki bölümünün rehabilitasyonu ve buna ekli tarla içi tali kanal şebekesi; ve
2- Ana Mill-Mugan Toplama Kanalının (MMTK) kalan 32 km’lik bölümünün tamamlanması
II. aşama hizmetleri iki ardışık aşamadan oluşur:
a) Aşama 2a (6 ay) SAK ve MMTK Projelerinin fizibilite çalışmalarının hazırlanmasını kapsar.
b) Aşama 2b (5 ay) Seçilen alt projeler ve bileşenlerinin uygulama projelerini ile ilgili ihale dokümanlarının hazırlanmasını kapsar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir